Onderhoud geluidsmeters en calibrators

Onderhoud geluidsmeters en calibrators

onderhoud geluidsmetercalibrators

onderhoud geluidsmetercalibrators

Of het nu gaat om woon- of werkomstandigheden, geluidsoverlast is in beide situaties niet gewenst. Wanneer is geluid draaglijk en wanneer is het overlast? En niet geheel onbelangrijk: wanneer is er sprake van gehoorbeschadiging door geluidsoverlast?
Gelukkig zijn er wettelijk normen. Met de juiste geluidsmetingsapparatuur kan duidelijkheid worden gegeven. Deze apparatuur mag geen afwijkingen vertonen. Met onderhoud geluidsmetercalibrators kunnen problemen voorkomen of aangepakt worden.

Geluiden

Geluid bestaat uit trillingen in de lucht die met het gehoor kunnen worden waargenomen. Het trommelvlies in her oor geeft de luchttrillingen door aan de hersenen en die interpreteren de trillingen. Voor horende mensen is geluid erg belangrijk. We hebben het nodig om te communiceren. Geluiden kunnen ons waarschuwen bijvoorbeeld in het verkeer (toeter, alarmbellen). Geluiden kunnen in de vorm van muziek ons vermaken en ontspannen; als achtergrondmuziek, bij het kijken naar een film. En we kunnen geluiden ervaren als hinderlijk, als lawaai; in het verkeer, van een explosie, tijdens werk en tijdens het verblijven in huis. Overlast van buren kan door muziek komen, maar ook al van een grasmaaier. Overlast van uitgaanspubliek kan ergerlijk zijn. Maar ook op het werk kunnen geluidsproblemen voorkomen. Te denken valt aan machines die harde of hoge tonen veroorzaken.

Geluid meten

Om discussies te voorkomen over acceptabel geluid, zijn wettelijke normen ingesteld.

Die kunnen verschillen per categorie. Er zijn geluidsnormen voor werkplekken, kantoren, horeca, evenementen, woningen, wegen, spoorwegen, vliegvelden en bouwplaatsen. Ze zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder. Er kunnen maatregelen genomen worden om geluidhinder te beperken. Gedacht kan worden aan isolatie, geluidswallen, gehoorbescherming, verkeersluwe straten, geluiddempende autobanden en asfalt, afspraken maken met de veroorzaker enzovoorts. Meten is weten, dus om veel discussie te voorkomen is het meten van geluid nuttig. Er bestaan diverse geluidsmeters, van eenvoudig tot zeer uitgebreid. Omdat allerlei meetapparatuur in de loop der tijd kan gaan afwijken, is het belangrijk om deze apparatuur te kunnen ijken en kalibreren. Met onderhoud geluidsmetercalibrators kunt u ervoor zorgen dat de meetapparatuur de juiste metingen weergeeft.

Onderhoud geluidsmeters en calibrators

In internationale normen van IEC zijn de prestaties van geluidsmeters gestandaardiseerd.
De IEC is de International Electrotechnical Commission, gevestigd in Genève. De IEC ontwikkelt internationale normen voor de veiligheid van apparatuur en elektrische componenten. De IEC doet voorstellen en ontwikkelt. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de normen ligt niet bij de IEC. Het toezicht gebeurt veelal door onafhankelijke testlaboratoria.

Ook de geluidsmeter is volgens deze normen gestandaardiseerd. Er zijn twee nauwkeurigheidsklassen. Klasse 1 en 2. Meters met klasse 1 zijn geschikt voor uiterst nauwkeurige metingen zoals in een laboratorium, of om vast te stellen of geluidsproductie voldoet aan wettelijke (milieu)eisen. Klasse 2 meters zijn minder nauwkeurig en daarmee goedkoper. Ze worden gebruikt om een indicatie te geven van een geluidsniveau.

Onderhoud geluidsmetercalibrators is regelmatig nodig om de nauwkeurigheid van de geluidsmeters te waarborgen. Een apparaat dat hierbij gebruikt wordt is een pistonfoon.

In een microfoon komt wisselende geluidsdruk op het membraan terecht, die wordt omgezet in elektrische spanning. Het meten van geluid wordt uitgedrukt in een integratietijd: RMS-waarde. De drie integratietijden van de IEC zijn: slow (1 seconde), fast (125 milliseconden) en impulse (35 milliseconden).

Het gebruik van een niet goed geijkte meter kan onduidelijkheid en lastige discussies opleveren. Dit is waarom onderhoud geluidsmeters en calibrators zo belangrijk is. Ook de beste en meest nauwkeurige typegekeurde geluidsniveaumeter moet regelmatig gecontroleerd worden, omdat die kan afwijken.

Onderhoud geluidsmeters en calibrators door Sintec

Sintec is uw partner wanneer het gaat om het leveren, maar ook kaliberen en onderhouden van medische en arbeidshygiënische apparatuur. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Bent u geïnteresseerd in ons onderhoudscontract op maat? Wilt u weten wat wij op het gebied van onderhoud geluidsmeters en calibrators voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan telefonisch: 036 548 0101, per mail:  info@www.sintec.nl of middels een bericht via onze website.

 

No Comments Yet.

Leave a comment