Medische Apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen is het primaire zorgproces is vaak afhankelijk van medische apparatuur. Wanneer u  Sintec kiest als onderhoudspartner, zorgen wij er voor dat uw apparatuur betrouwbaar ingezet kan worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert regelmatig of het onderhoud van medische apparatuur goed geregeld is. Het “convenant veilige toepassing medische technologie”, is een belangrijke richtlijn voor het onderhoud aan medische apparatuur. Wij helpen onze klanten om aan deze richtlijn te voldoen. Bijvoorbeeld met onze Sintec-Online beheertool die er voor zorgt dat al het onderhoud en de reparaties geregistreerd worden en online inzichtelijk zijn.

Goed en gestructureerd onderhoud zorgt voor minder storingen en lagere kosten. 

Ziekenhuizen

Medische technologie is natuurlijk één van de belangrijke pijlers voor de zorg in een ziekenhuis. De Medische Instrumentele dienst of afdeling klinische techniek is verantwoordelijk voor het onderhoud van de medische apparatuur.

Privéklinieken en diagnostische centra

Hoewel een privékliniek vaak dezelfde onderzoeken en behandelingen uitvoert als een ziekenhuis, heeft een privékliniek meestal geen eigen onderhoudsafdeling. Toch vormt ook voor een privékliniek de medische apparatuur een belangrijke basis voor de dienstverlening. Voor de certificering voor de HKZ en het ZKN keurmerk is een goed en betrouwbaar onderhoud- en kwaliteitssysteem belangrijk.

Artstenlaboratoria

Naast laboratoriumwerkzaamheden hebben de meeste artsenlaboratoria hun dienstverlening uitgebreid met biometrisch onderzoek. Sintec levert en onderhoudt voor verschillende artsenlaboratoria in Nederland de biometrische apparatuur.

Verpleeghuizen en thuiszorginstellingen

Veel van deze instellingen vallen onder een overkoepelende organisatie en hierdoor is soms niet precies duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de medische apparaten.

Arbodiensten en industrie

Voor het testen en monitoren van de gezondheid van mensen is medische apparatuur nodig. Of het nu gaat om een submaximaal test op een ergometer of om het meten van een bloeddruk; apparatuur moet betrouwbaar ingezet kunnen worden. Sintec heeft jarenlange ervaring met de apparatuur die binnen arbodiensten en industrie ingezet wordt. Voor veel klanten in dit segment is Sintec de partner voor beheer, onderhoud en levering.

Op deze pagina